Kiladalens Utveckling AB (svb) köper Stavsjö skola och öppnar en ny servicepunkt

Kiladalens Utveckling AB som bildades under 2014 har förvärvat Stavsjö skola av Nyköpings kommun. Skolan som stått tom sedan 2007 kommer nu att anpassas till en distriktssköterskemottagning för öppethållande 2 dagar i veckan. Bolaget har skrivit ett samarbetsavtal med landstinget Sörmland där landstinget öppnar en ny mottagning på försök under två år med start i augusti i år. Om försöket slår väl ut permanentas mottagningen. ”Från landstingets sida vill vi uppmuntra initiativ av den här karaktären och är positiva till att testa nya former att leverera planerad sjukvård som kan öka den upplevda kvaliteten i vården samtidigt som den skall vara kostnadseffektiv”, säger Asghar Farahani  Hälsovårdschef för Landstinget Sörmland.

Bolaget för också samtal med Nyköpings kommun för att se över om hemtjänsten kan utnyttja skolan och se Stavsjö och Ålberga som ett sammanhållet arbetsområde. ”Division Social Omsorg är alltid intresserad av utveckling och är gärna med i diskussionerna kring bygdens utveckling och vad som skulle kunna vara aktuellt för Divisionens verksamheter som t e x hemtjänst”, säger Ann Malmström, Divisionschef Social Omsorg, Nyköpings kommun.

Kiladalens Utveckling samarbetar sedan tidigare med Migrationsverket i Norrköping kring ett antal aktiviteter för de asylboende i Stavsjö. ”Migrationsverket ser positivt på alla initiativ som förmår brygga broar av förberedelser för en snabbare integrering för de asylsökande som senare får uppehållstillstånd i Sverige”, säger Jonas Doll Enhetschef på Migrationsverket.

Hösten 2014 öppnade Kiladalens Utveckling AB landets första digitala lanthandel i samarbete med ICA Maxi i Ingelsta i Norrköping. Efter en testperiod av 4 månader beslöt parterna i början av året att permanenta verksamheten. Bolagen planerar att öppna ett andra utlämningsställe i Ålberga under våren. ”Näthandel av livsmedel går idag igenom en väldig expansion som ett resultat av nya livsmönster där många är beredda att betala för att få tiden med familjen att räcka till,  liksom äldre på landsorten när de inte längre kan köra bil. Vi måste ligga i frontlinjen när människors krav ändras och det är spännande och utmanande för oss att pröva nya modeller av det slag som arbetsgruppen i Stavsjö tog fram”, säger Niklas Andersson, VD för ICA MAXI i Norrköping.

Kiladalens Utveckling bildades genom att lokalt kapital rekryterats och målet är att göra de lokala samhällena ännu mer attraktiva att bo i genom att säkra upp service. Bolaget genomför just nu en nyemission för att ytterligare bredda ägandet. Så här långt tyder allt på att antalet delägare i Stavsjö och Ålberga kommer att fördubblas. ”Kiladalens Utveckling representerar en relativt ny form av aktiebolag som förmår rekrytera intelligent kapital bland människor i det lokala samhället. De människor som satsar sina privata medel är med och väljer hur överskottet kan återinvesteras i bättre service i lokalsamhället, och bidrar därmed till en levande landsbygd”, säger Larz Johansson, ordförande i Kiladalens Utveckling AB (svb).

”Det här initiativet som bygger på ett lokalt engagemang och ansvar för den egna bygden är ett unikt och spännande pilotprojekt som kan visa vägen framåt för andra när det gäller hur service kan erbjudas människor på landsbygden. Från Nyköpings kommun har vi kunnat följa hur det här initiativet vuxit fram och vårt stöd illustrerar att vi tar seriöst på en levande landsbygd”, säger Nicklas Franzén, kommunalråd i Nyköpings kommun och ansvarig för landsbygdsfrågor.

Eventuella frågor kan besvaras av
Gunnar Casserstedt, VD för Kiladalens Utveckling AB (svb),  073 068 3700, gunnar@villaliden.se

Digital lanthandel

Den gamla lanthandeln är sedan länge bara ett minne och många äldre vill bo kvar även på ålderns höst. Så vad gör man när synen inte tillåter bilkörning? Vad tycker yngre familjer som idag ofta är dubbelarbetande i andra orter och köpet av livsmedel blir en dyrtid sedan barnen hämtats upp eller skjutsats till fritidsaktiviteter?

Vi har som mål att ta vid där staten, kommunen och det privata näringslivet tar slut när det gäller dagligvaror, och i ett längre perspektiv seniorboende.

Första byggstenen gäller livsmedel

Idag har 3 av 4 personer erfarenhet av att handla på nätet. Med den här vetskapen föddes tanken på vår egen digitala lanthandel. Under 2013 uppgick handeln med livsmedel i Sverige till 2,5 miljarder kronor och ökade med 38%. Mycket tyder på att den här utvecklingen fortsätter eller till och med tar en än snabbare utveckling.

Vi har som första samhälle slutit ett avtal med ICA Maxi i Ingelsta i Norrköping om leverans av livsmedel och dagligvaror varje onsdag och testar konceptet under fyra månader. Beställningen lägger man enkelt under helgen eller fram till midnatt på tisdagen. Genom en smart programvara som registrerar de varor en enskild familj normalt väljer, blir själva handlandet enklare och snabbare allteftersom man handlar.

För att hantera livsmedel på plats har vi installerat ett kylrum och frysbox i Stavsjö Föreningshus. Vi har samtidigt anpassat entrén för att via en lastbrygga kunna rulla in den typen av våningsvagnar som används i butikens logistikutrymmen. Genom att vi även installerat kodlås på ytterdörren kan de som handlar hämta upp sina matpåsar när de vill under dagen eller kvällen.

ICA Maxi har kontrakterat en lastbil och gjort anpassningar i sitt e-handelsprogram för köp över nätet så att intresserade invånare i Stavsjö och Ålberga får tillgång till nätsidan.

Detta är bara början…
I ett följande steg vill vi etablera ett utlämningsställe i Ålberga.

När vi återskapar lanthandeln i en modern form får vi en plats för utbyte av matrecept. Vårt mål är att som ett alternativ till att handla hemma även kunna erbjuda en gemensamhetslokal där man gör sina beställningar för den kommande veckan medan man träffas över en kopp kaffe.

Många konsumenter efterfrågar lokala råvaror som inte belastat miljön med långa transporter och där man kan känna sig trygg med innehållet.
I Kiladalen produceras mat av hög kvalitet både i det traditionella jordbruket och hos allt fler små producenter och mathantverkare. En del saluförs i gårdsbutiker inriktade på den egna gårdens varor men för att få ett samlat utbud av allt som är tillgängligt bör det samlas till en plats. Vår digitala lanthandel är med sitt utlämningsställe i förlängningen lämplig plats för detta.

Initiativtagarna bor i Kiladalen

Initiativtagare till bildandet av Kiladalens Utveckling AB är enskilda personer i boende i Kiladalen samt medlemmar i Kiladalens Intresseförening, en ideell förening för lokalsamhällena i Kiladalen med uppgift är att tillgodose en levande landsbygd.

Gunnar Casserstedt, Stavsjö  och Larz Johansson, Ålberga