Sköterskomottagning i Stavsjö

Sköterskemottagning Stavsjö

Telefon: 0155-245670, vardagar kl. 7-17
Öppettider: Tisdagar 12.30-15.00
Adress: Stavsjögården, Tintomaras väg 12, Stavsjö (fd. Stavsjö skola)

Öppnar tisdag 20/10 2015

Vårdcentralen Bagaregatan (Nyköping) kommer närmare dig. Mottagningen bemannas med sjuksköterska och undersköterska.

Du kan ringa för telefonrådgivning eller göra besök för enklare undersökningar (tidsbokning) och provtagning (drop-in). Om du tillhör en vårdcentral utanför Landstinget Sörmland krävs remiss för provtagning.

Med vänliga hälsningar
Mona-Lisa Hägvide, verksamhetschef Vårdcentralen Bagaregatan
www.landstingetsormland.se/bagaregatan

info skoterskemottagning

INVINGNING AV SKÖTERSKEMOTTAGNINGEN I STAVSJÖ

Den 20 oktober kl 11:00 inviger Monica Johansson, ordförande i Primärvårds-nämnden, tillsammans med Kiladalens Utveckling AB (svb) den nya mottagningen.

 Mottagningen som kommer att vara öppen 1 dag i veckan, är ett test där landstinget prövar nya vägar att nå ut med sina vårdaktiviteter till samhällen som ligger långt ut från stadens centrum. Mottagningen är dimensionerad för boende i Stavsjö och Ålberga och är resultatet av en serie lokala initiativ.

Barbro Berith och Fred
Barbro Berith och Fred

En enklare förtäring och dryck erbjuds i samband med invigningen varför vi önskar veta hur många som planerar att delta. Meddela gärna redan nu, men

OSA senast den 15 oktober till gunnarcasserstedt@hotmail.com

Larz Johansson                                                    Gunnar Casserstedt

Kiladalens Utveckling AB (svb)                            Kiladalens Utveckling AB (svb)

Ålberga                                                                     Stavsjö