INVINGNING AV SKÖTERSKEMOTTAGNINGEN I STAVSJÖ

Den 20 oktober kl 11:00 inviger Monica Johansson, ordförande i Primärvårds-nämnden, tillsammans med Kiladalens Utveckling AB (svb) den nya mottagningen.

 Mottagningen som kommer att vara öppen 1 dag i veckan, är ett test där landstinget prövar nya vägar att nå ut med sina vårdaktiviteter till samhällen som ligger långt ut från stadens centrum. Mottagningen är dimensionerad för boende i Stavsjö och Ålberga och är resultatet av en serie lokala initiativ.

Barbro Berith och Fred
Barbro Berith och Fred

En enklare förtäring och dryck erbjuds i samband med invigningen varför vi önskar veta hur många som planerar att delta. Meddela gärna redan nu, men

OSA senast den 15 oktober till gunnarcasserstedt@hotmail.com

Larz Johansson                                                    Gunnar Casserstedt

Kiladalens Utveckling AB (svb)                            Kiladalens Utveckling AB (svb)

Ålberga                                                                     Stavsjö