Vinster i vardagen – ett bra dokument om Stavsjö

Under andra halvan av 2015 gjorde och presenterade Sofia Carlfjord ett utmärkt arbete i ämnet landsbygdsutveckling.

Detta eftersom hon studerade på Agronomprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Avhandlingen handlar i mångt och mycket om orten Stavsjö med lokal utveckling i bolagsform med ”Vinster i vardagen”.

klipp

Länk till hela artikeln