Museet har levererat kvartalsrapport och inbjudan till årsmöte

Planera in årsmötet den 21 februari, och kom ihåg att betala medlemsavgiften innan, så ni är röstberättigade. Observera också att årsmötet förra året beslöt höja medlemsavgiften till 75:- kronor/medlem. Inbetalningskort finns under inbjudan till årsmötet på museets hemsida http://museum.stavsjo.se/