Kallelse till årsmöte i Stavsjö Föreningshusförening

Fredagen den 8 april 2016 kl 19. Då någon form av förtäring kommer att serveras efter årsmötesförhandlingarna är vi tacksamma om ni anmäler er till Kerstin Casserstedt tel: 0730-94 64 33 eller på email till foreningshuset@stavsjo.se senast den 30 mars. Sedvanligt lotteri.

Kallelse_2016

Medlemsavgift per andelsägare: 100:-.

Nya medlemmar får ett andelsbevis för ett tillägg av: 100:- . Andelsägare har 10% rabatt i samband med uthyrning av lokalen vilket gör att redan efter första hyrtillfället är det billigare att vara medlem.

Medlemsavgiften kan betalas in på Plusgiro 457 39 45-5.
Betalningsmottagare:   Stavsjö Föreningshusförening
Meddela mottagaren:   Namn, telefonnummer och e-mail adress.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Styrelsen för Stavsjö Föreningshusförening