Hur bygga hyreslägenheter i samhälle på landsbygden?

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Kiladalens Utveckling AB (svb) har under 2016 erhållit ett projektbidrag av Jordbruksverket och LEADER där målet är att ta fram en modell för att bygga hyreslägenheter i ett landsbygdssamhälle.

Läs mer