Vägsamfälligheten har haft årsmöte

Under Stavsjö Samfällighetsförening kan ni hitta årsmötesprotokollet och två kartor vilka grönytor föreningen ansvarar för mot kommunen och som föreningen också får betalt för att sköta.