Kartläggning av VA systemet i Stavsjö

Kommunen vill meddela att från och med måndag 10 maj kommer de att göra en kartläggning av VA-systemet i Stavsjö inför en kommande renovering av systemet. Bilar och personer på gatorna kan i vissa fall påverka framkomligheten för oss boende. I detta skede är det endast en inventering. Reparationer följer sen senare. Det kommer då att vara frågan om en ”relining” Samma som utfördes på en sträcka under Tintomaras väg för några månader sedan. När det börjar kan man inte säga idag. Mer info kommer då det blir aktuellt.