Vårdval

Informationskväll om den planerade primärvården (för akutsjukvård gäller andra regler).

 

Tisdagen den 16 september besökte oss Monica Johansson, ordförande för Primärvårdsnämnden,  och Aina Nilsson från landstingets primärvårdsorganisation för att berätta om vad som gäller för vården.  34 personer huvudsakligen från Stavsjö deltog i mötet.

 

Några punkter värda att notera:

 

Idag kan man (beroende på att landstingsfullmäktige fattat sådana beslut i) lista sig på vilken vårdcentral som helst i Sörmland, Uppsala, Stockholm, Örebro och Östergötland. Att lista sig på ”sin” VC är något företrädare för landstinget rekommenderar.

 

Om man vill använda sig av specialistvård i annat län (vilket som helst) så gäller gränsen 30 000 kr. Om kostnaden är högre måste patienten ha en betalningsförbindelse (detta gäller även sluten vård) från det egna landstinget. Det beror på att landstinget ersätter ingenting i efterskott.

 

Den 1 januari 2015 träder en ny patientlag i kraft. Lagen finns att läsa om på webben. Från och med då  kan du alltså fritt välja vårdgivare i öppen vård i hela landet (både primärvård och specialistvård). Du kan ”lista” sig i vilket län du vill och när som helst byta. Om remisskrav finns så måste de följas. Lagstiftningen är tydlig på det området. Förutom vårdgarantin så har utomlänspatienten samma rättigheter som inomlänspatienten.

 

Notera alltså att vårdgarantin gäller bara i det län där du är skriven. Det betyder att väljer du att bli behandlad i Östergötland får du vara beredd på att du kan få vänta lite längre på din behandling. Om du under väntetiden ångrar dig och vill byta tillbaka startar du i ditt eget län från dag ett (1).

 

Det som gäller idag och efter den 1/1 2015 är att vården ska vara offentligt finansierad, vilket innebär vård vid ett landsting eller hos en privat vårdgivare som har avtal med landstinget för den aktuella åtgärden. Innan du söker annan vårdgivare (förutom listning på VC) rekommenderas du också att läsa på hemsidan och/eller ta kontakt med landstinget. Vänd dig i så fall till:

Valfrihets- och vårdgarantiservice (0155 – 24 77 30)

e-post:  valfrihetochvardgaranti@dll.se

Hemsida: www.landstingetsormland.se

 

Från landstingets sida är man nu beredd att pröva nya arbetsformer där utnyttjandet av IT-baserade system ses mycket positivt. Så har vi t ex nu en dialog där vi ska se på möjligheten att utnyttja Stavsjö skola för personer boende i Stavsjö och Ålberga. En enkät om detta är under distribution. Utnyttja möjligheten att besvara enkäten.

 

Bästa hälsningar / Best regards,

 

Gunnar

Gunnar Casserstedt

 

Villa Liden

618 95 Stavsjö

Sweden

 

Mobil: +46 73 068 3700

Telephone: +46 (0)11 39 31 88