Enkät om behovet av sjukvård bland boende i Stavsjö

 

Bakgrund

Under våren och sommaren har vi bildat ett så kallat lokalt utvecklingsbolag med fokus på Stavsjö och Ålberga, kallat Kiladalens Utveckling AB under bildande. Bolaget ägs av ett större antal personer i Stavsjö och Ålberga med syfte att utan ekonomiskt vinstintresse verka för en levande landsbygd.

 

Kiladalens Utveckling AB står bland annat bakom initiativet DIGITAL LANTHANDEL eller ”e-handel av livsmedel” till Stavsjö. Vårt mål är att fortsätta att utveckla andra servicepunkter i Stavsjö och Ålberga. Vi för bl a en dialog med kommunen om att ta över Stavsjö skola för att kunna utnyttja fastigheten för olika slag av lokala verksamheter, mindre hantverkare mm.  Kommunens division för social omsorg tittar t ex på intresset för enheten att utnyttja skolan i ett scenario att fastigheten ägs av oss.

 

Inom ramen för Kiladalens Utveckling AB för vi samtidigt en dialog med landstinget i Sörmland om möjligheten att få planerad sjukvård utförd i Stavsjö.  Akut vård berörs inte av detta utan kommer att ske som idag.

 

En tänkbar möjlighet är att Stavsjö skola får en ny roll och att landstinget hyr in sig i lokalerna. Landstinget söker ett beslutsunderlag för att ta ställning till behovet och kunna dimensionera en verksamhet förlagd till Stavsjö under en försöksperiod. Den bifogade enkäten är framtagen av och för landstingets personal i Nyköping. Vi har åtagit oss att bistå med distribution av frågorna och insamling av svaren.

 

Visar det sig att det inte finns något behov att få tillgång till planerad primärsjukvård i Stavsjö läggs det här initiativet ner. Men om svaren visar att det finns ett behov kommer enkäten att ligga till grund för en planering av verksamheten. Jag ber er alltså att lägga några minuter på frågorna som görs mycket enkelt via webben.  Klicka bara på länken här nere så kan du genomföra enkäten på några minuter. Vi har utformat enkäten så att den kan besvaras för upp till två personer i ett hushåll, så se då till att ni bägge kan svara. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1h7kcnGwtIcDM6NFhBZxb7YH7sPpshVmu-sWgJKZZhbU/viewform?usp=send_form

 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig per mail eller telefon. Som vanligt kommer vi att skicka ut resultatet när vi sammanställt svaren.

 

 

Bästa hälsningar / Best regards,

 

Gunnar

Gunnar Casserstedt

 

Kiladalens Utveckling AB

Reuterholms väg 4

618 95 Stavsjö

Sweden

 

Mobil: +46 73 068 3700

Telephone: +46 (0)11 39 31 88