Info från Stavsjö samfällighetsförening

Följ reglerna för häckar och andra växter se sidan Trafik (exempelvis högst 80 cm höjd 2,5 meter från utfarter)

Lägg inte trädgårdsavfall eller annat skräp utanför din tomt.
Elda inte utanför din tomt och om du behöver elda på tomten kontakta först räddningstjänsten 08-721 22 00 men kom ihåg att eldning sker alltid på egen risk.
Om du har trädgårdsavfall kan du lämna detta på tippen i Ålberga vid B på kartan

Parkera inte fordon eller ställ andra saker på allmän plats som exempelvis naturmark.