Info från Stavsjö samfällighetsförening

Följ reglerna för häckar och andra växter se sidan Trafik (exempelvis högst 80 cm höjd 2,5 meter från utfarter)

Lägg inte trädgårdsavfall eller annat skräp utanför din tomt.
Elda inte utanför din tomt och om du behöver elda på tomten kontakta först räddningstjänsten 08-721 22 00 men kom ihåg att eldning sker alltid på egen risk.
Om du har trädgårdsavfall kan du lämna detta på tippen i Ålberga vid B på kartan

Parkera inte fordon eller ställ andra saker på allmän plats som exempelvis naturmark.

Städning i Stavsjö

Välkomna på städdag i Stavsjö lördag 22 april kl. 10. Vi samlas vid parkeringen till badet och avslutar med korvgrillning vid badet kl. 12:30. Ta med glatt humör, redskap och förslag på arbetsuppgifter. Några förslag är städning och slyrensning bland annat av lekplats samt före detta eldplats vid Dammkärret.

Arbeten i Stavsjö

Under vecka 24-25 sker arbete med vägräcken på Dammkärrsvägen samt bommar byts ut på gång- och cykelvägar i Stavsjö.

Uppdatering: arbetena startar först måndag efter midsommar.

Lägg trädgårdsavfall på rätt plats

Hej!

Styrelsen har efter inventering av våra natur- och parkmarksområden sett att flera av dessa används som kompost för trädgårdsavfall.

Vi vill upplysa om att det inte är tillåtet, oavsett ägare till området. Det finns en tillgänglig tipp för trädgårdsavfall och ris i Ålberga.

Den är öppen dygnet runt alla dagar under perioden 1 april-30 november.

Vägbeskrivning till trädgårdstippen från Stavsjö

Hälsningar Styrelsen Stavsjö Samfällighet

Ansvarig för badet i Stavsjö 2022

Förra året (2021) hade Nyköpings kommun och deras Arbetsmarknadsenhet (AU) ansvaret för badet i Stavsjö.

I år har vi lyckats knyta det lokala företaget Berghorns Allservice till uppdraget.

Ett avtal har tecknats om skötsel under ”sommarmånaderna” juni tom augusti för detta .

Engelska parken

Just nu genomförs förändringar av ett dike och strandkanten utmed vattnet av Engelska parkens samfällighet. Gångvägen (sörmlandsleden) kommer hållas öppen som vanligt. Under pågående arbete kan lerig stig förekomma.