Ansvarig för badet i Stavsjö 2022

Förra året (2021) hade Nyköpings kommun och deras Arbetsmarknadsenhet (AU) ansvaret för badet i Stavsjö.

I år har vi lyckats knyta det lokala företaget Berghorns Allservice till uppdraget.

Ett avtal har tecknats om skötsel under ”sommarmånaderna” juni tom augusti för detta .