Lägg trädgårdsavfall på rätt plats

Hej!

Styrelsen har efter inventering av våra natur- och parkmarksområden sett att flera av dessa används som kompost för trädgårdsavfall.

Vi vill upplysa om att det inte är tillåtet, oavsett ägare till området. Det finns en tillgänglig tipp för trädgårdsavfall och ris i Ålberga.

Den är öppen dygnet runt alla dagar under perioden 1 april-30 november.

Vägbeskrivning till trädgårdstippen från Stavsjö

Hälsningar Styrelsen Stavsjö Samfällighet