Arbeten i Stavsjö

Under vecka 24-25 sker arbete med vägräcken på Dammkärrsvägen samt bommar byts ut på gång- och cykelvägar i Stavsjö.

Uppdatering: arbetena startar först måndag efter midsommar.