Sandsopning

Från Boappa: ”Om vädret tillåter är sandsopning planerad till 14-15 april. Sopa ut grus från din tomt innan. Styrelsen”