Kategoriarkiv: Information

Info från Stavsjö samfällighetsförening

Följ reglerna för häckar och andra växter se sidan Trafik (exempelvis högst 80 cm höjd 2,5 meter från utfarter)

Lägg inte trädgårdsavfall eller annat skräp utanför din tomt.
Elda inte utanför din tomt och om du behöver elda på tomten kontakta först räddningstjänsten 08-721 22 00 men kom ihåg att eldning sker alltid på egen risk.
Om du har trädgårdsavfall kan du lämna detta på tippen i Ålberga vid B på kartan

Parkera inte fordon eller ställ andra saker på allmän plats som exempelvis naturmark.

Städning i Stavsjö

Välkomna på städdag i Stavsjö lördag 22 april kl. 10. Vi samlas vid parkeringen till badet och avslutar med korvgrillning vid badet kl. 12:30. Ta med glatt humör, redskap och förslag på arbetsuppgifter. Några förslag är städning och slyrensning bland annat av lekplats samt före detta eldplats vid Dammkärret.

Arbeten i Stavsjö

Under vecka 24-25 sker arbete med vägräcken på Dammkärrsvägen samt bommar byts ut på gång- och cykelvägar i Stavsjö.

Uppdatering: arbetena startar först måndag efter midsommar.

Lägg trädgårdsavfall på rätt plats

Hej!

Styrelsen har efter inventering av våra natur- och parkmarksområden sett att flera av dessa används som kompost för trädgårdsavfall.

Vi vill upplysa om att det inte är tillåtet, oavsett ägare till området. Det finns en tillgänglig tipp för trädgårdsavfall och ris i Ålberga.

Den är öppen dygnet runt alla dagar under perioden 1 april-30 november.

Vägbeskrivning till trädgårdstippen från Stavsjö

Hälsningar Styrelsen Stavsjö Samfällighet

Sandupptagning i Stavsjö

En uppdatering för sopning av gator. 

Imorgon onsdag 20/4 påbörjas sopning av gator i samhället! Har ni ännu inte hunnit sopa ut er infart så finns möjligheten kvar att göra det.  

En liten påminnelse, på lördag den 23/4 kör vi årliga städdagen, samling vid badparkeringen kl. 10 för diverse sysslor! 

Dagen avslutas med gemensam fika vid badplatsen. 

Välkommen! 

Tack på förhand

Styrelsen Stavsjö samfällighet 

Ny ansvarig för badet

Tidigare år har samfällighetsföreningen varit ansvariga för skötsel av badet men eftersom det inte finns någon som vill åta sig det uppdraget för den låga ersättningen har istället Nyköpings kommun beslutat att deras Arbetsmarknadsenhet ansvarar för badet detta år