Kategoriarkiv: Information

Arbeten i Stavsjö

Under vecka 24-25 sker arbete med vägräcken på Dammkärrsvägen samt bommar byts ut på gång- och cykelvägar i Stavsjö.

Uppdatering: arbetena startar först måndag efter midsommar.

Lägg trädgårdsavfall på rätt plats

Hej!

Styrelsen har efter inventering av våra natur- och parkmarksområden sett att flera av dessa används som kompost för trädgårdsavfall.

Vi vill upplysa om att det inte är tillåtet, oavsett ägare till området. Det finns en tillgänglig tipp för trädgårdsavfall och ris i Ålberga.

Den är öppen dygnet runt alla dagar under perioden 1 april-30 november.

Vägbeskrivning till trädgårdstippen från Stavsjö

Hälsningar Styrelsen Stavsjö Samfällighet

Sandupptagning i Stavsjö

En uppdatering för sopning av gator. 

Imorgon onsdag 20/4 påbörjas sopning av gator i samhället! Har ni ännu inte hunnit sopa ut er infart så finns möjligheten kvar att göra det.  

En liten påminnelse, på lördag den 23/4 kör vi årliga städdagen, samling vid badparkeringen kl. 10 för diverse sysslor! 

Dagen avslutas med gemensam fika vid badplatsen. 

Välkommen! 

Tack på förhand

Styrelsen Stavsjö samfällighet 

Ny ansvarig för badet

Tidigare år har samfällighetsföreningen varit ansvariga för skötsel av badet men eftersom det inte finns någon som vill åta sig det uppdraget för den låga ersättningen har istället Nyköpings kommun beslutat att deras Arbetsmarknadsenhet ansvarar för badet detta år

Kartläggning av VA systemet i Stavsjö

Kommunen vill meddela att från och med måndag 10 maj kommer de att göra en kartläggning av VA-systemet i Stavsjö inför en kommande renovering av systemet. Bilar och personer på gatorna kan i vissa fall påverka framkomligheten för oss boende. I detta skede är det endast en inventering. Reparationer följer sen senare. Det kommer då att vara frågan om en ”relining” Samma som utfördes på en sträcka under Tintomaras väg för några månader sedan. När det börjar kan man inte säga idag. Mer info kommer då det blir aktuellt.