Asfaltering

Under vecka 32 kommer Skanska att utföra en del asfalteringsarbeten i Stavsjö. Det är uppmärkt på gatorna var de ska asfaltera. Vänligen visa hänsyn.

Stavsjö Samfällighetsförening