Kategoriarkiv: Uncategorized

Ansvarig för badet i Stavsjö 2022

Förra året (2021) hade Nyköpings kommun och deras Arbetsmarknadsenhet (AU) ansvaret för badet i Stavsjö.

I år har vi lyckats knyta det lokala företaget Berghorns Allservice till uppdraget.

Ett avtal har tecknats om skötsel under ”sommarmånaderna” juni tom augusti för detta .

Engelska parken

Just nu genomförs förändringar av ett dike och strandkanten utmed vattnet av Engelska parkens samfällighet. Gångvägen (sörmlandsleden) kommer hållas öppen som vanligt. Under pågående arbete kan lerig stig förekomma.