Engelska parken

Just nu genomförs förändringar av ett dike och strandkanten utmed vattnet av Engelska parkens samfällighet. Gångvägen (sörmlandsleden) kommer hållas öppen som vanligt. Under pågående arbete kan lerig stig förekomma.