Sandupptagning i Stavsjö

En uppdatering för sopning av gator. 

Imorgon onsdag 20/4 påbörjas sopning av gator i samhället! Har ni ännu inte hunnit sopa ut er infart så finns möjligheten kvar att göra det.  

En liten påminnelse, på lördag den 23/4 kör vi årliga städdagen, samling vid badparkeringen kl. 10 för diverse sysslor! 

Dagen avslutas med gemensam fika vid badplatsen. 

Välkommen! 

Tack på förhand

Styrelsen Stavsjö samfällighet 

Ny ansvarig för badet

Tidigare år har samfällighetsföreningen varit ansvariga för skötsel av badet men eftersom det inte finns någon som vill åta sig det uppdraget för den låga ersättningen har istället Nyköpings kommun beslutat att deras Arbetsmarknadsenhet ansvarar för badet detta år

Kartläggning av VA systemet i Stavsjö

Kommunen vill meddela att från och med måndag 10 maj kommer de att göra en kartläggning av VA-systemet i Stavsjö inför en kommande renovering av systemet. Bilar och personer på gatorna kan i vissa fall påverka framkomligheten för oss boende. I detta skede är det endast en inventering. Reparationer följer sen senare. Det kommer då att vara frågan om en ”relining” Samma som utfördes på en sträcka under Tintomaras väg för några månader sedan. När det börjar kan man inte säga idag. Mer info kommer då det blir aktuellt.

Vägarbeten på väg 800

Samfällighetsföreningen berättar att de arbeten som pågår på väg 800 mellan Bruket och Värdshuset är förberedelser för den blivande gång- och cykelbanan som vi informerade om för nästan ett år sedan.Planeringen är att gång- och cykelvägen skall gå utefter väg 800 hela vägen fram till Stationsvägen och Tintomaras rastplats.


Samtidigt vill vi påminna om att sandupptagning kommer att pågå kommande mån-och tisdag. Häng på och hjälp till med att sopa era uppfarter, garageplaner och trottoaren utanför tomten

Trevlig helg önskar Samfällighetsföreningen genom
Calle Holmlund