Grattis, Kiladalens Utveckling AB – Årets lokala utvecklingsgrupp 2016

Kiladalens utvecklingsbolag i Stavsjö, Södermanlands län har valts av Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté till Årets lokala utvecklingsgrupp 2016.

Foto: Hela Sverige ska leva.

kiladalen1akiladalen2bkiladalen3b

På bilderna Gunnar Casserstedt, Larz Johansson representerande Kiladalens Utveckling AB och prisutdelare Åse Classon ordförande i Hela Sverige ska leva samt Thage G Peterson tidigare talman i Riksdagen och Näringslivsminister.

Läs merGrattis, Kiladalens Utveckling AB – Årets lokala utvecklingsgrupp 2016

Regionfrågan

Tisdagen den 18 oktober gick startskottet för initiativet ”Rostaforsormland”, en namninsamling som kräver en folkomröstning om den planerade Svealandsregionen. Nu handlar det att tvinga fram en folkomröstning där vi kan säga ja eller nej till den föreslagna storregionen. I nästa steg kan vi diskutera de olika alternativen och konsekvenserna av en förändrad länsindelning.

All information finns att läsa på hemsidan ”www.rostaforsormland.nu”.

Kommunbygderåd Nyköping som representerar de 18 000 invånarna i kommunens landsbygd har tagit på sig att sprida information om och konsekvenserna av den nu föreslagna Regionindelningen.  Vi kallar med detta meddelande till ett allmänt informationsmöte för de som vill veta mer och kommer samtidigt att samla in namnlistor. Målet är att nå minst 20 000 namn i Sörmland och vi har två månader på oss.

Kan du inte delta i detta eller andra möten, finns blanketten bifogad. Printa i så fall ut och lämna eller skicka till någon av oss eller på Scandic Hotel i Nyköping. Notera att varje person som skriver på måste egenhändigt signera och ALLA uppgifter måste vara kompletta för att ditt namn skall räknas. För att få skriva på skall man vara myndig, dvs fyllt 18 år.

Följande möten är öppna för alla intresserade:

STAVSJÖ: Stavsjö Föreningshus torsdagen den 27 oktober kl 19:00. Mötet sker i samarbete med Stavsjö Föreningshusförening.

ÅLBERGA: Dambroängen söndagen den 30 oktober kl 15:00. Mötet sker i samarbete med Ålberga GIF.

För Kommunbygderådet Nyköping

Larz Johansson,ordf., Ålberga och  Gunnar Casserstedt, sekr., Stavsjö

Återinvigning av paviljongen på Hoberget

Paviljongen på Hoberget återinvigs
Mors Dag söndagen den 29 maj 2016 kl 14:00

paviljong

Vi firar att paviljongen på Hoberget i vår har fått ett nytt tak. Mässingsorkestern Sextetten Flextetten spelar i paviljongen på Hoberget klockan 14:00 och kl 14:40 med en liten paus emellan.

Stavsjö Krog & Kafé har skänkt virket till det nu renoverade taket. Fixargruppen har gjort jobbet – något vi måste fira. Kiladalens Utveckling AB bjuder på musiken. Och kan vi fira det bättre än med en familjepicknick på Mors dag?

Den här inbjudan vänder sig till alla i Ålberga och Stavsjö, alla aktieägare i Kiladalens Utveckling AB och släktingar och vänner. Varför inte göra en picknickskorg med lite mat och dryck? Bjud din MOR på en lunch i det fria, så som det skall göras när sommaren är ung. För det är hon värd!

Välkomna att fira med oss,

Fixargruppen och Kiladalens Utveckling AB (svb) står som arrangörer.