Information från Stavsjö samfällighetsförening

Vi vill genom detta media försök att nå ut till Samfällighetens medlemmar  med en del information nu när personkontakterna har blivit så glesa på grund av den rådande Corona-situationen 

Sopning av vinterns sandningssand är beställd och kommer att utföras den 20-21 april. Som vanligt till dess är vi tacksamma om ni sopar era garageinfarter och gångbanan framför er hus samt rensar rännsten. Se så fint Kommunens killar sopade vid trollstugan!

Vårens arbetsdag då vi bland annat rensar upp och gör fint vid badet får anstå en tid. Tidigast kan vi göra det efter att  bryggorna kommit på plats. Det är Fixargruppen som har uppdraget från Kommunen att ordna med detta.

Det pågår funderingar hos en grupp om att anordna en lite mer avancerad lekplats inom samhället. Vill du delta med dina uppslag i hur den skulle kunna anordnas är du välkommen att kontakta Daniel Rydgren på tel 073-67 32 769 Daniel finns på Dammkärrsvägen 16.

Till sist vill vi önska er alla en Glad Påsk
Stavsjö samfällighetsförening
Styrelsen

Valborgsfirandet i Stavsjö 2020 avlyst

Varje år sedan urminnes tider har vi samlats i Stavsjö för att fira Valborgsmässoafton ute på Slaggudden. Vi ser normalt mellan 700 – 1000 personer i Stavsjö den här kvällen.

Alla bedömningar pekar nu på att utbredningen av COVID-19 kommer att vara ännu större om en och en halv månad än idag. Många är i riskgruppen för att få komplikationer vid en smitta. Alla åtgärder går nu ut på att sänka och sprida ut puckeln infekterade så mycket som möjligt.

Till detta ska läggas att vi planerat flytta delar av genomförandet till Brukets matsal. Med den utbredning som epidemin kan komma att få är det inte möjligt att ta in externa besökare i lokaler som är en arbetsplats. 

När vi nu avlyser årets Valborgsfirande i Stavsjö vill vi poängtera att nästa års firande kommer att ha en något ny gestaltning där vi hoppas kunna samla alla besökare på ett nytt och trevligt sätt i anslutning till Brukets matsal och Stavsjö Bruksmuseum. Vi hoppas ni kan bära med er av denna positiva underton och att Valborg faktiskt kommer tillbaka nästa år.

Stavsjö 2020-03-19

Stavsjö Föreningshusförening

Styrelsen

Att handla

Hur handla på nätet från ICA Maxi Norrköping för leverans till Stavsjö eller Ålberga.

Klicka på länken nedan registrera dig men ange leveransadress till din vanliga adress men byt ut postnummer till 11105 för leverans till Stavsjö eller 11107 för leverans till Ålberga.

https://www.ica.se/handla/maxi-ica-stormarknad-norrkoping-id_08927/

Leverans sker onsdagar dock ej nyårsdagen.

https://stavsjo.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Att-handla-2019-12-29.pdf

Kontakta Bo Ohlsson 0705459315 för mer info.

Stavsjö

Att göra det omöjliga möjligt – Exemplet Stavsjö

Den lilla orten Stavsjö ligger vid gränsen mellan Sörmland och Östergötland i Nyköpings kommun men Norrköping är närmaste större tätort. Stavsjö är en gammal bruksort med c:a 230 invånare och med anor från 1600-talet. Bruket är i dag en modern industri med ett 70-tal anställda. Stavsjö Krog & Kafé är ett annat framgångsrikt företag med en halv miljon besökare om året. Efter kommunsammanläggningen på 70-talet stannade utvecklingen i Stavsjö upp med vikande befolkningstal. Butiken och värdshuset lades ner och 2007 stängde kommunen skolan. Villapriserna rasade och det var svårt att sälja ett bostadshus.

Vändningen kom när de boende i Stavsjö och Kiladalen valde att med egen kraft finna nya vägar. Med envishet, uthållighet, beredskapen att söka nya vägar och skapandet av en Fixargrupp har man kunnat byta känslan av att vara bortglömd till ett eget momentum med kraft. Det har skapat engagemang och framtidstro.

Verktyget är ett Lokalt Utvecklingsbolag.

2013 bestämde sig några av de boende för att bilda det lokala utvecklingsbolaget Kiladalens Utveckling AB (svb) för att motverka den utflyttning och försämrade service som hade präglat orten i ett antal år. I centrum står bolaget som har blivit en bygdens aktör i mötet med kommunpolitiker och tjänstemän och inte minst näringslivet. Genom att bolagisera verksamheten med ett starkt fokus på intäkter och lönsamhet finns en finansiell ryggrad att göra satsningar som syftar till att förbättra invånarnas vardag och livskvalitet.

Antalet delägare i Kiladalens Utveckling AB (svb) är nu 84 som köpt aktier för mellan 1000:- och 5000:- kronor och därmed bidragit till ett aktiekapital på 200 000:-. Förkortningen (svb) står för ”särskild  vinstutdelningsbegränsning”  men bolaget har valt att helt ta bort möjligheten att dela ut vinst till aktieägarna. Vinsten investeras i stället i lokalsamhället. Därmed bidrar man till att den bygd man bor i blir livskraftig, har god service och ger ett kvalitetsmässigt bra liv.

Underifrånperspektiv   

– Det gäller att ta reda på vilka frågor som ortsborna själva prioriterar, menar Gunnar Casserstedt och fortsätter;

– När man har kommit så långt är det klokt att börja med någon fråga som är relativ enkel, en av ”de lågt hängande frukterna” att genomföra för att bygga upp det lokala självförtroendet och direkt visa att det faktiskt går att göra skillnad.

Bolaget startade därför först en digital lanthandel i både Stavsjö och grannsamhället Ålberga. Kunderna gör sina beställningar via dator eller mobiltelefon och varorna levereras till ett kylrum som kunderna har tillgång till med hjälp av kodlås. Den digitala lanthandeln är ett smart sätt att få tillgång till marknadens bästa priser och varor. Inköpen blir mer planerade i hemmamiljön samtidigt som man spar tid och resekostnader. Förutom att kostanden för familjens matkonto ofta visat sig minska bidrar färre bilresor till betydande miljövinster.

Dolda resurser

 En nyckelfråga handlar om att identifiera samhällets inneboende styrkor och dra fördel av dessa.

– Man måste fråga sig vilka som är de dolda resurserna i samhället. Det kan till exempel vara outnyttjad infrastruktur, tomma byggnader eller kunskapen som finns samlad hos befolkningen. Om vi bara står vid sidan om så riskerar det att förbli en dold resurs, men om vi blir delaktiga så kan det istället bli en stor tillgång, avslutar Gunnar Casserstedt.

2007 lades den nu nedlagda skolan i malpåse. Bolaget beslöt att förvärva skolfastigheten av kommunen. Fastigheten som fick namnet Stavsjögården. rustades upp – till stor del av frivilliga, lokala krafter i den s k Fixargruppen.

Två resultat uppnåddes. Ett socialt nätverk för det 40-tal av samhällets seniorer som lockades av ett gemensamt uppbyggnadsprojekt. Genom att rusta upp lokalerna kunde de nu hyras ut som kontor till myndigheter, lokala företag, föreningar och som bostad. Kiladalens Utveckling AB (svb) kunde på det här sättet skaffa sig ett robust kassaflöde.

Att bygga billiga hyreslägenheter på landsbygden.

Med förvärvet av Stavsjögården följde även tomtmark. Det här gjorde det möjligt att börja planera för ett bygge av hyreslägenheter i flera etapper. Tanken var att erbjuda nya bostäder till gruppen äldre som inte längre orkar eller vill ta hand om den egna fastigheten och tomten, utan föredrar att hyra en mindre och modern lägenhet. Husen som då skulle bli lediga är tänkta att leda till nyinflyttning, framför allt av barnfamiljer. Bostäderna blir föremål för en upprustning under de kommande åren istället för att förfalla. För orter som kämpar för att inte bli bedömda som platser med liten eller ingen möjlighet till tillväxt, är det hårdvaluta.

Många orter på landsbygden brottas med svårigheter att locka barnfamiljer för att blanda upp en åldrande befolkning. Det går nu att bygga lägenheter på landsbygden. Processen har varit lång men nu står de första lägenheterna på plats. Vägen till byggstart har gått via envishet, insikten att det lönar sig både att ”spotta på stenen” och vända på logiken, lite ”varför inte-mentalitet”. När t ex bolaget kunde visa att ingen enskild person kan berika sig på bolaget, bolaget därför borde jämföras med andra kommunägda bolag eller ideella föreningar, lyckades man rekrytera kommunen som borgenär. I bankers eller Boverkets kalkylmodeller skulle nya lägenheterna vara värda mindre än vad de kostat att bygga, bara för att de ligger några mil utanför tätorten. Men med garantin var  banken beredd att ge de krediter som krävdes för att byggnationen skulle kunna starta.

Men det handlar inte enbart om relation till bank och kommun utan man har drivit processen tvärtemot gängse sätt att bygga bostäder. Genom att samarbeta med en arkitekt med sinne för enkla yteffektiva bostäder, vända på offertmodellen, söka ett lokalt byggbolag med förankring på orten som kunde bygga till konkurrenskraftiga priser och att det fanns statligt stöd till hyresbostäder med överenskommen presumtionshyra (begränsad hyreskostnad) har företaget lyckats bygga nya bostäder till en av Sveriges lägsta kostnader per kvadratmeter 2018/2019, menar Gunnar Casserstedt.

Mer är på gång

Sedan några år driver Kiladalens Utveckling AB ett mobiliseringsarbete för att lokalt kunna ta del av investeringarna och genomförande av den nya höghastighetsbanan Ostlänken under begreppet Checkpoint Stavsjö.

Arbetet i Stavsjö har även stimulerat andra med kompetens från fastigheter, service och restaurang att gemensamt starta ett litet hotell, Stavsjö Herrgårdsflygel. I drygt år har nu denna Stavsjö Herrgårdsflygel drivits med en hög servicenivå där en tredjedel av gästerna är utländska turister.

Erfarenheterna från utvecklingsarbetet har blivit en film.

 I Landsbygd under utveckling, som filmen heter, beskrivs vikten av att hitta engagerade människor som med uthållighet är beredda att driva på utvecklingen i sin bygd. Larz Johansson och Gunnar Casserstedt har även skrivit två böcker om arbetet i Stavsjö och fått flera utmärkelser för sitt arbete. Att dokumentera och sprida våra erfarenheter har varit en viktig del i vårt arbete säger Larz Johansson. En annan styrka, enligt Larz Johansson är att i Nyköpings kommun finns det ett kommunbygderåd där landsbygdsbefolkningen och kommunen möts i samverkande möten och projekt.

Stavsjö är ett spännande exempel på det man menar med smarta byar. Man använder befintliga resurser och utvecklar dem, ofta i en ny funktion, initierar samarbeten, och slutligen bygger och förvaltar nätverk som stimulerar till engagemang under ledordet livskraft.

Kontakt ;

Larz Johansson ordförande i Kiladalens utvecklingsbolag epost: hustorp@gmail.com

 Gunnar Casserstedt Vd Kiladalens utvecklingsbolag

epost: gunnarcasserstedt@hotmail.com

Böcker : 2016 Handbok i landsbygdsutveckling. Gunnar Casserstedt,  Larz Johansson.

                2017 Att bygga hyreslägenheter på landsbygden. Gunnar Casserstedt, Larz     
                Johansson.

Vad sker på väg 800

Information från Stavsjö Samfällighetsförening!

Vad sker på väg 800 genom Stavsjö?

Jo, äntligen har Stavsjö samfällighetsförening mångåriga arbete med påverkan av Nyköpings kommun och Trafikverket gett resultat.

Arbetet med att skapa en trafiksäkrare busshållplats för norrgående bussar med ett övergångsställe vid Tintomaras väg har påbörjats.

En gångbana utmed väg 800 mellan Tintomara rastplats förbi Stavsjö Valves mot planen vid Värdshuset har också påbörjats.

Ytterligare ett arbete som påbörjats är projektering av Dammkärrsvägens anslutning till väg 800 och busshållplatsen vid Vandrarhemmet. Här kommer det dock att dröja en tid innan det arbetet kommer att synas på plats.

Glädjande är att arbetet som påbörjades på Stavsjö samfällighets initiativ 2014 nu äntligen gett resultat på plats

Stavsjö samfällighetsförening
Calle Holmlund