Information från Stavsjö samfällighetsförening

Vi vill genom detta media försök att nå ut till Samfällighetens medlemmar  med en del information nu när personkontakterna har blivit så glesa på grund av den rådande Corona-situationen 

Sopning av vinterns sandningssand är beställd och kommer att utföras den 20-21 april. Som vanligt till dess är vi tacksamma om ni sopar era garageinfarter och gångbanan framför er hus samt rensar rännsten. Se så fint Kommunens killar sopade vid trollstugan!

Vårens arbetsdag då vi bland annat rensar upp och gör fint vid badet får anstå en tid. Tidigast kan vi göra det efter att  bryggorna kommit på plats. Det är Fixargruppen som har uppdraget från Kommunen att ordna med detta.

Det pågår funderingar hos en grupp om att anordna en lite mer avancerad lekplats inom samhället. Vill du delta med dina uppslag i hur den skulle kunna anordnas är du välkommen att kontakta Daniel Rydgren på tel 073-67 32 769 Daniel finns på Dammkärrsvägen 16.

Till sist vill vi önska er alla en Glad Påsk
Stavsjö samfällighetsförening
Styrelsen