Kallelse till årsmöte i Stavsjö Föreningshusförening

Fredagen den 8 april 2016 kl 19. Då någon form av förtäring kommer att serveras efter årsmötesförhandlingarna är vi tacksamma om ni anmäler er till Kerstin Casserstedt tel: 0730-94 64 33 eller på email till foreningshuset@stavsjo.se senast den 30 mars. Sedvanligt lotteri.

Kallelse_2016

Medlemsavgift per andelsägare: 100:-.

Nya medlemmar får ett andelsbevis för ett tillägg av: 100:- . Andelsägare har 10% rabatt i samband med uthyrning av lokalen vilket gör att redan efter första hyrtillfället är det billigare att vara medlem.

Medlemsavgiften kan betalas in på Plusgiro 457 39 45-5.
Betalningsmottagare:   Stavsjö Föreningshusförening
Meddela mottagaren:   Namn, telefonnummer och e-mail adress.

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Styrelsen för Stavsjö Föreningshusförening

DEN DIGITALA LANTHANDELN I STAVSJÖ PERMANENTAS!

 

 

Vi i Stavsjö med omnejd har nu ordinarie leverans av livsmedel från ICA –Maxi varje onsdag

Man beställer på nätet senast kl 23:00 på tisdagen och kan hämta hela onsdagen efter 13:00 t o m torsdag förmiddag

Nu kommer varorna i sjävscannings-kassar som lämnas tillbaka nästkommande onsdag. Vi slipper kostnaden för papperskassarna och handlar samtidigt mer miljövänligt.

Från 1 februari och 3 månader framåt är avgiften för beställningen 180:- kr.  Vi prövar detta för att  attrahera fler hushåll. Om den lägre kostnaden för plockning och kassar (tillsammans ca 30 kronor) medför att fler handlar, kan det innebära att avgiften i framtiden stannar på 180:-.

Frågan om  kortbetalning är fortsatt under utredning.

Vi tycker detta är ett bra sätt att handla på. Under de 4 månaderna vi har haft E – handeln  har det fungerat utmärkt och med hög kvalitét!

Välkomna att handla under 2015!  Vi hoppas på många nya hushåll. Det kan löna sig att prata med grannen som kanske ännu inte prövat och undrar hur det är att handla på det här sättet. Intresserade som ännu inte handlat kan maila till  bosse@stavsjo.se.

Bästa hälsningar,

E- Handels Gänget

 

Enkät om behovet av sjukvård bland boende i Stavsjö

 

Bakgrund

Under våren och sommaren har vi bildat ett så kallat lokalt utvecklingsbolag med fokus på Stavsjö och Ålberga, kallat Kiladalens Utveckling AB under bildande. Bolaget ägs av ett större antal personer i Stavsjö och Ålberga med syfte att utan ekonomiskt vinstintresse verka för en levande landsbygd.

 

Kiladalens Utveckling AB står bland annat bakom initiativet DIGITAL LANTHANDEL eller ”e-handel av livsmedel” till Stavsjö. Vårt mål är att fortsätta att utveckla andra servicepunkter i Stavsjö och Ålberga. Vi för bl a en dialog med kommunen om att ta över Stavsjö skola för att kunna utnyttja fastigheten för olika slag av lokala verksamheter, mindre hantverkare mm.  Kommunens division för social omsorg tittar t ex på intresset för enheten att utnyttja skolan i ett scenario att fastigheten ägs av oss.

 

Inom ramen för Kiladalens Utveckling AB för vi samtidigt en dialog med landstinget i Sörmland om möjligheten att få planerad sjukvård utförd i Stavsjö.  Akut vård berörs inte av detta utan kommer att ske som idag.

 

En tänkbar möjlighet är att Stavsjö skola får en ny roll och att landstinget hyr in sig i lokalerna. Landstinget söker ett beslutsunderlag för att ta ställning till behovet och kunna dimensionera en verksamhet förlagd till Stavsjö under en försöksperiod. Den bifogade enkäten är framtagen av och för landstingets personal i Nyköping. Vi har åtagit oss att bistå med distribution av frågorna och insamling av svaren.

 

Visar det sig att det inte finns något behov att få tillgång till planerad primärsjukvård i Stavsjö läggs det här initiativet ner. Men om svaren visar att det finns ett behov kommer enkäten att ligga till grund för en planering av verksamheten. Jag ber er alltså att lägga några minuter på frågorna som görs mycket enkelt via webben.  Klicka bara på länken här nere så kan du genomföra enkäten på några minuter. Vi har utformat enkäten så att den kan besvaras för upp till två personer i ett hushåll, så se då till att ni bägge kan svara. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1h7kcnGwtIcDM6NFhBZxb7YH7sPpshVmu-sWgJKZZhbU/viewform?usp=send_form

 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig per mail eller telefon. Som vanligt kommer vi att skicka ut resultatet när vi sammanställt svaren.

 

 

Bästa hälsningar / Best regards,

 

Gunnar

Gunnar Casserstedt

 

Kiladalens Utveckling AB

Reuterholms väg 4

618 95 Stavsjö

Sweden

 

Mobil: +46 73 068 3700

Telephone: +46 (0)11 39 31 88

Vårdval

Informationskväll om den planerade primärvården (för akutsjukvård gäller andra regler).

 

Tisdagen den 16 september besökte oss Monica Johansson, ordförande för Primärvårdsnämnden,  och Aina Nilsson från landstingets primärvårdsorganisation för att berätta om vad som gäller för vården.  34 personer huvudsakligen från Stavsjö deltog i mötet.

 

Några punkter värda att notera:

 

Idag kan man (beroende på att landstingsfullmäktige fattat sådana beslut i) lista sig på vilken vårdcentral som helst i Sörmland, Uppsala, Stockholm, Örebro och Östergötland. Att lista sig på ”sin” VC är något företrädare för landstinget rekommenderar.

 

Om man vill använda sig av specialistvård i annat län (vilket som helst) så gäller gränsen 30 000 kr. Om kostnaden är högre måste patienten ha en betalningsförbindelse (detta gäller även sluten vård) från det egna landstinget. Det beror på att landstinget ersätter ingenting i efterskott.

 

Den 1 januari 2015 träder en ny patientlag i kraft. Lagen finns att läsa om på webben. Från och med då  kan du alltså fritt välja vårdgivare i öppen vård i hela landet (både primärvård och specialistvård). Du kan ”lista” sig i vilket län du vill och när som helst byta. Om remisskrav finns så måste de följas. Lagstiftningen är tydlig på det området. Förutom vårdgarantin så har utomlänspatienten samma rättigheter som inomlänspatienten.

 

Notera alltså att vårdgarantin gäller bara i det län där du är skriven. Det betyder att väljer du att bli behandlad i Östergötland får du vara beredd på att du kan få vänta lite längre på din behandling. Om du under väntetiden ångrar dig och vill byta tillbaka startar du i ditt eget län från dag ett (1).

 

Det som gäller idag och efter den 1/1 2015 är att vården ska vara offentligt finansierad, vilket innebär vård vid ett landsting eller hos en privat vårdgivare som har avtal med landstinget för den aktuella åtgärden. Innan du söker annan vårdgivare (förutom listning på VC) rekommenderas du också att läsa på hemsidan och/eller ta kontakt med landstinget. Vänd dig i så fall till:

Valfrihets- och vårdgarantiservice (0155 – 24 77 30)

e-post:  valfrihetochvardgaranti@dll.se

Hemsida: www.landstingetsormland.se

 

Från landstingets sida är man nu beredd att pröva nya arbetsformer där utnyttjandet av IT-baserade system ses mycket positivt. Så har vi t ex nu en dialog där vi ska se på möjligheten att utnyttja Stavsjö skola för personer boende i Stavsjö och Ålberga. En enkät om detta är under distribution. Utnyttja möjligheten att besvara enkäten.

 

Bästa hälsningar / Best regards,

 

Gunnar

Gunnar Casserstedt

 

Villa Liden

618 95 Stavsjö

Sweden

 

Mobil: +46 73 068 3700

Telephone: +46 (0)11 39 31 88