Vad sker på väg 800

Information från Stavsjö Samfällighetsförening!

Vad sker på väg 800 genom Stavsjö?

Jo, äntligen har Stavsjö samfällighetsförening mångåriga arbete med påverkan av Nyköpings kommun och Trafikverket gett resultat.

Arbetet med att skapa en trafiksäkrare busshållplats för norrgående bussar med ett övergångsställe vid Tintomaras väg har påbörjats.

En gångbana utmed väg 800 mellan Tintomara rastplats förbi Stavsjö Valves mot planen vid Värdshuset har också påbörjats.

Ytterligare ett arbete som påbörjats är projektering av Dammkärrsvägens anslutning till väg 800 och busshållplatsen vid Vandrarhemmet. Här kommer det dock att dröja en tid innan det arbetet kommer att synas på plats.

Glädjande är att arbetet som påbörjades på Stavsjö samfällighets initiativ 2014 nu äntligen gett resultat på plats

Stavsjö samfällighetsförening
Calle Holmlund