Kategoriarkiv: Information

Ny ansvarig för badet

Tidigare år har samfällighetsföreningen varit ansvariga för skötsel av badet men eftersom det inte finns någon som vill åta sig det uppdraget för den låga ersättningen har istället Nyköpings kommun beslutat att deras Arbetsmarknadsenhet ansvarar för badet detta år

Kartläggning av VA systemet i Stavsjö

Kommunen vill meddela att från och med måndag 10 maj kommer de att göra en kartläggning av VA-systemet i Stavsjö inför en kommande renovering av systemet. Bilar och personer på gatorna kan i vissa fall påverka framkomligheten för oss boende. I detta skede är det endast en inventering. Reparationer följer sen senare. Det kommer då att vara frågan om en ”relining” Samma som utfördes på en sträcka under Tintomaras väg för några månader sedan. När det börjar kan man inte säga idag. Mer info kommer då det blir aktuellt.

Vägarbeten på väg 800

Samfällighetsföreningen berättar att de arbeten som pågår på väg 800 mellan Bruket och Värdshuset är förberedelser för den blivande gång- och cykelbanan som vi informerade om för nästan ett år sedan.Planeringen är att gång- och cykelvägen skall gå utefter väg 800 hela vägen fram till Stationsvägen och Tintomaras rastplats.


Samtidigt vill vi påminna om att sandupptagning kommer att pågå kommande mån-och tisdag. Häng på och hjälp till med att sopa era uppfarter, garageplaner och trottoaren utanför tomten

Trevlig helg önskar Samfällighetsföreningen genom
Calle Holmlund

Information från Stavsjö samfällighetsförening

Vi vill genom detta media försök att nå ut till Samfällighetens medlemmar  med en del information nu när personkontakterna har blivit så glesa på grund av den rådande Corona-situationen 

Sopning av vinterns sandningssand är beställd och kommer att utföras den 20-21 april. Som vanligt till dess är vi tacksamma om ni sopar era garageinfarter och gångbanan framför er hus samt rensar rännsten. Se så fint Kommunens killar sopade vid trollstugan!

Vårens arbetsdag då vi bland annat rensar upp och gör fint vid badet får anstå en tid. Tidigast kan vi göra det efter att  bryggorna kommit på plats. Det är Fixargruppen som har uppdraget från Kommunen att ordna med detta.

Det pågår funderingar hos en grupp om att anordna en lite mer avancerad lekplats inom samhället. Vill du delta med dina uppslag i hur den skulle kunna anordnas är du välkommen att kontakta Daniel Rydgren på tel 073-67 32 769 Daniel finns på Dammkärrsvägen 16.

Till sist vill vi önska er alla en Glad Påsk
Stavsjö samfällighetsförening
Styrelsen

Valborgsfirandet i Stavsjö 2020 avlyst

Varje år sedan urminnes tider har vi samlats i Stavsjö för att fira Valborgsmässoafton ute på Slaggudden. Vi ser normalt mellan 700 – 1000 personer i Stavsjö den här kvällen.

Alla bedömningar pekar nu på att utbredningen av COVID-19 kommer att vara ännu större om en och en halv månad än idag. Många är i riskgruppen för att få komplikationer vid en smitta. Alla åtgärder går nu ut på att sänka och sprida ut puckeln infekterade så mycket som möjligt.

Till detta ska läggas att vi planerat flytta delar av genomförandet till Brukets matsal. Med den utbredning som epidemin kan komma att få är det inte möjligt att ta in externa besökare i lokaler som är en arbetsplats. 

När vi nu avlyser årets Valborgsfirande i Stavsjö vill vi poängtera att nästa års firande kommer att ha en något ny gestaltning där vi hoppas kunna samla alla besökare på ett nytt och trevligt sätt i anslutning till Brukets matsal och Stavsjö Bruksmuseum. Vi hoppas ni kan bära med er av denna positiva underton och att Valborg faktiskt kommer tillbaka nästa år.

Stavsjö 2020-03-19

Stavsjö Föreningshusförening

Styrelsen