Ansvarig för badet i Stavsjö 2022

Förra året (2021) hade Nyköpings kommun och deras Arbetsmarknadsenhet (AU) ansvaret för badet i Stavsjö.

I år har vi lyckats knyta det lokala företaget Berghorns Allservice till uppdraget.

Ett avtal har tecknats om skötsel under ”sommarmånaderna” juni tom augusti för detta .

Engelska parken

Just nu genomförs förändringar av ett dike och strandkanten utmed vattnet av Engelska parkens samfällighet. Gångvägen (sörmlandsleden) kommer hållas öppen som vanligt. Under pågående arbete kan lerig stig förekomma. 

Sandupptagning i Stavsjö

En uppdatering för sopning av gator. 

Imorgon onsdag 20/4 påbörjas sopning av gator i samhället! Har ni ännu inte hunnit sopa ut er infart så finns möjligheten kvar att göra det.  

En liten påminnelse, på lördag den 23/4 kör vi årliga städdagen, samling vid badparkeringen kl. 10 för diverse sysslor! 

Dagen avslutas med gemensam fika vid badplatsen. 

Välkommen! 

Tack på förhand

Styrelsen Stavsjö samfällighet 

Ny ansvarig för badet

Tidigare år har samfällighetsföreningen varit ansvariga för skötsel av badet men eftersom det inte finns någon som vill åta sig det uppdraget för den låga ersättningen har istället Nyköpings kommun beslutat att deras Arbetsmarknadsenhet ansvarar för badet detta år

Kartläggning av VA systemet i Stavsjö

Kommunen vill meddela att från och med måndag 10 maj kommer de att göra en kartläggning av VA-systemet i Stavsjö inför en kommande renovering av systemet. Bilar och personer på gatorna kan i vissa fall påverka framkomligheten för oss boende. I detta skede är det endast en inventering. Reparationer följer sen senare. Det kommer då att vara frågan om en ”relining” Samma som utfördes på en sträcka under Tintomaras väg för några månader sedan. När det börjar kan man inte säga idag. Mer info kommer då det blir aktuellt.