Arbeten i Stavsjö

Under vecka 24-25 sker arbete med vägräcken på Dammkärrsvägen samt bommar byts ut på gång- och cykelvägar i Stavsjö.

Uppdatering: arbetena startar först måndag efter midsommar.

Lägg trädgårdsavfall på rätt plats

Hej!

Styrelsen har efter inventering av våra natur- och parkmarksområden sett att flera av dessa används som kompost för trädgårdsavfall.

Vi vill upplysa om att det inte är tillåtet, oavsett ägare till området. Det finns en tillgänglig tipp för trädgårdsavfall och ris i Ålberga.

Den är öppen dygnet runt alla dagar under perioden 1 april-30 november.

Vägbeskrivning till trädgårdstippen från Stavsjö

Hälsningar Styrelsen Stavsjö Samfällighet

Ansvarig för badet i Stavsjö 2022

Förra året (2021) hade Nyköpings kommun och deras Arbetsmarknadsenhet (AU) ansvaret för badet i Stavsjö.

I år har vi lyckats knyta det lokala företaget Berghorns Allservice till uppdraget.

Ett avtal har tecknats om skötsel under ”sommarmånaderna” juni tom augusti för detta .

Engelska parken

Just nu genomförs förändringar av ett dike och strandkanten utmed vattnet av Engelska parkens samfällighet. Gångvägen (sörmlandsleden) kommer hållas öppen som vanligt. Under pågående arbete kan lerig stig förekomma. 

Sandupptagning i Stavsjö

En uppdatering för sopning av gator. 

Imorgon onsdag 20/4 påbörjas sopning av gator i samhället! Har ni ännu inte hunnit sopa ut er infart så finns möjligheten kvar att göra det.  

En liten påminnelse, på lördag den 23/4 kör vi årliga städdagen, samling vid badparkeringen kl. 10 för diverse sysslor! 

Dagen avslutas med gemensam fika vid badplatsen. 

Välkommen! 

Tack på förhand

Styrelsen Stavsjö samfällighet 

Ny ansvarig för badet

Tidigare år har samfällighetsföreningen varit ansvariga för skötsel av badet men eftersom det inte finns någon som vill åta sig det uppdraget för den låga ersättningen har istället Nyköpings kommun beslutat att deras Arbetsmarknadsenhet ansvarar för badet detta år